Hilario Lopez Millan

Hilario López Millán (Albacete) és un periodista especialitzat en el món de la copla i de la cançó espanyola. Ha col·laborat en diverses produccions musicals i programes televisius d’actualitat, musicals i de premsa rosa.

Leave a Reply